CANI DİLDEN HANE KILDIN AKIBET
HANEYİ VİRANE KILDIN AKIBET

DANEYİ NACİZ İDİM BEN ZİRÜ HAK
DANEYİ YÜZ DANE KILDIN AKIBET

DANE İKEN BAĞ-U BOSTAN EYLEDİN
HAKI PÜR KAŞANE KILDIN AKİBET

OL CİNUN ZENCİRİNİ TAHRİK EDİP
AKILDAN BİGANE KILDIN AKİBET

AŞIKI BİPERVAYA MAHREM EYLEDİN
VASIL CANANA KILDIN AKİBET

EY FAKİRULLAH BU HAKKI BENDİNİ
AŞIKI FERZENE KILDIN AKİBET