EL (ey) GEÇİR (ay balam) GARABAĞ’DAN
GAH BU DAĞDAN GAH O DAĞDAN
FELEK VAY VAY ELACIM
FELEK VAY VAY YAZIG OLMUŞAM

AHŞAM (ey) ÜSTÜ GOY UZAGDAN
HAVALANSIN HAN’IN SESİ
GARABAĞ’IN ŞİKESTESİ
ÖLÜREM ÖLÜREM AY ÖLÜREM
YAZIG GÖNLÜM

EZİZZİM (ey) ZÜLFÜ GARA
AĞ ÜZDÜ ZÜLFÜ GARA
GAŞIN KİMİ (ey) GAŞ OLMAZ
GÖZLERİN (ey) KİMİ GÖZLER
ÖLÜREM ÖLÜREM HA HA HA GADAN ALIM

II.VARYANT
EZİZİNEM OYAN GÜL
OYAN BÜLBÜL OYAN GÜL
BAHIM GARA GÖZLERE
SEN YUHUDAN OYAN GÜL

EZİZİM NEYNİM SENE
DÜŞÜBDÜR MEYLİM SENE
MEN DÖNSEN KÖNÜL DÖNMEZ
(men dönsem üzüm dönmez)
SEN DÖNSEN NEYNİM SENE

EZİZİM KİMİ GÖZLER
TAR ÇALAN SİMİ GÖZLER
GAŞLARIN TEK GAŞ OLMAZ
GÖZLERİN KİMİ GÖZLER

UZUN HAVALAR / Repertuar No:602