FES BAŞINA FES BAŞINA
PÜSKÜLÜ BEN OLAYIM
BAŞIM AĞRIYO BAŞIM AĞRIYO
BAŞINA KURBAN OLAYIM
SABAH PAZARA VARAYIM
BAŞINA BİR FES ALIYAM

FES BAŞINA FES BAŞINA
PÜSKÜLÜ BEN OLAYIM
KAŞIM AĞRIYO KAŞIM AĞRIYO
KAŞINA KURBAN OLAYIM
SABAH PAZARA VARAYIM
KAŞINA HIDAT ALAYIM
HIDAT KAŞINA HIDAT KAŞINA
FES BAŞINA PÜSKÜLÜ BEN OLAYIM

GÖZÜM AĞRIYO GÖZÜM AĞRIYO
GÖZÜNE KURBAN OLAYIM
SABAH PAZARA VARAYIM
GÖZÜNE SÜRME ALAYIM
SÜRME GÖZÜNE SÜRME GÖZÜNE HIDAT KAŞINA
FES BAŞINA PÜSKÜLÜ BEN OLAYIM

BURNUM AĞRIYO BURNUM AĞRIYO
BURNUNA KURBAN OLAYIM
SABAH PAZARA VARAYIM
BURNUNA HIRZMA ALAYIM
HIRZMA BURNUNA SÜRME GÖZÜNE HIDAT KAŞINA
FES BAŞINA PÜSKÜLÜ BEN OLAYIM

DİŞİM AĞRIYO DİŞİM AĞRIYO
DİŞİNE KURBAN OLAYIM
SABAH PAZARA VARAYIM
DİŞİNE FISTIK ALAYIM
FISTIK DİŞİNE FISTIK DİŞİNE HIRZMA BURNUNA
SÜRME GÖZÜNE HIDAT KAPINA
FES BAŞINA PÜSKÜLÜ BEN OLAYIM

KIRIK HAVALAR / Repertuar No:1031