ÖTME DE DUGGUK ÖTME DE BAĞRIM EZİKTİR
Ah Abam Eziktir
SOĞUK VURMUŞ BAĞLARIMIZ BOZUKTUR
Aman Aman Hey A Sürmelim Palazım Of

ENDAM AYNASINI KOYMUŞ DİZİNE
Ah Çocuk Dizine
AYRILIK SÜRMESİN ÇEKMİŞ GÖZÜNE
Aman Aman Hey A Sürmelim Palazım Of

KOYU DA OLUR GABARDICIN GÖLGESİ
Ah Agam Gölgesi
GÜNDEN GÜNE ARTAR YARİN SEVDASI
Aman Aman Hey A Sürmelim Palazım Of

KIRIK HAVALAR / Repertuar No:2330